Osiągnięcia w turystyce kwalifikowanej

Górska Odznaka Turystyczna PTT
Górska Odznaka Turystyczna PTTK
Górska Odznaka Narciarska PTTK
Odznaka Turystyki Pieszej PTTK
Kolarska Odznaka Turystyczna PTTK
Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
Korona Beskidów Polskich – PTTK x 2
Korona Gór Polski – PSK x 2
Korona Sudetów – PTTK
Korona Sudetów Niemieckich – PTTK
100-lecie Akademickiego Klubu Turystycznego – PTTK
Główny Szlak Świętokrzyski PTT
Główny Szlak Świętokrzyski PTTK COTG
Główny Szlak Świętokrzyski PTTK ORSO Opole x 2