Autorstwo odznak i regulaminów

Główne Szlaki Górskie Polski

Śladami św. Jacka